• Autoimpex - váš partner pro dopravní techniku MAN
  • Více trakce? Okamžitě.
  • Diagnostika a servis
  • Pohotovostní služba 24/7 na tel. +420 606 240 910

Dotazník spokojenosti

Vážení zákazníci,
velmi si vážíme Vaší přízně, a proto naše služby neustále zlepšujeme. Pokud jste již některou ze služeb našeho servisního střediska využili, prosím sdělte nám Vaše dojmy a zkušenosti, abychom mohli případné nedostatky co nejdříve odstranit. Pokud si přejete anonymitu hodnocení, nemusíte uvádět osobní údaje.

Za Vaše názory a připomínky Vám předem děkujeme (tyto budou použity pouze pro interní potřeby našeho servisu).

Hodnocení provádějte známkováním tak jako ve škole od 1 do 5, kdy 5 znamená neexistenci či naprosto nedostatečnou kvalitu služby, kterou vy považujete za potřebnou.

Osobní údaje
Firma
Jméno
Příjmení
Telefon
E-mail
Hodnocení a připomínky

Snadné sjednání návštěvy servisu (telefonická dostupnost a flexibilita při sjednání termínu)
12345

Otevírací doba servisu
12345

Dostupnost servisu (vzdálenost, umístění)
12345

Ochota pomoci zákazníkovi
12345

Celkový vzhled servisního oddělení
12345

Celkové chování a přístup pracovníků servisu
12345

Schopnosti personálu servisu (kvalifikovanost)
12345

Pohotová obsluha zákazníka na příjmu oprav
12345

Správné pochopení a zaznamenání potřeb zákazníka
12345

Poskytnutí cenového odhadu
12345

Doba opravy (flexibilita servisu)
12345

Připravenost opraveného vozidla v dohodnutém termínu
12345

Čekací doba při převzetí vozidla po opravě
12345

Provedení všech požadovaných prací
12345

Vysvětlení provedených prací a účtovaných plateb
12345

Hodinová sazba (poměr CENA PRÁCE / VÝKON služeb servisu)
12345

Cena náhradních dílů (poměr CENA / požadovaná KVALITA dílů)
12345

Poradenství (informování) ohledně budoucích servisních potřeb
12345

Čistota vráceného vozu
12345

Kvalita provedené práce
12345

Schopnost zodpovědět dotazy / vyřešení případné stížnosti
12345

Celková spokojenost se servisem
12345

Ostatní

Využíváte služeb pouze našeho servisního střediska?
AnoNe

Pokud NE, prosíme o sdělení důvodů využívání služeb jiných servisů:

Zde nám napište prosím Vaše osobní připomínky, postřehy a případné návrhy: